DİSK’ten kölelik yasalarına karşı ortak mücadele çağrısı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanlar Kurulu toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı. DİSK, kölelik yasalarına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanlar Kurulu toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı.

“Hak arama mücadelesine, kazanılmış haklarımızın yok edilmesine yönelik baskıcı düzenleme ve uygulamalara karşı direneceğiz” diyen DİSK, hak ve özgürlüklerimiz açısından son derece önemli tarihsel bir süreçten geçildiğini belirtti.

Türkiye’nin bugün yine en önemli sorunu temel hak ve özgürlükler olduğunu vurgulayan DİSK, “Düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü, sendikal hak ve özgürlükler, yasaların demokratikleştirilmesi, insan hakları ihlallerinin önlenmesi gibi sorunlar yine gündemin ön sıralarında bulunuyor” dedi.

DİSK Başkanlar Kurulu yaptığı toplantıda şu kararları aldı:

“-Türkiye’de kayıtlı işçilerin en az yarısını kölece, güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edecek, ‘amele pazarları’nı anımsatan bir çalışma yaşamı dayatan, işçi simsarlığının önünü açan, ‘insanlık onuruna aykırı’ bir uygulama olduğu aşikar olan ‘kiralık işçilik’ yasa tasarısının durdurmak için mücadele kararlılığını ilan eden Başkanlar Kurulumuz konuya dair Konfederasyonumuzca hazırlanan bildirilerin, afişlerin, pankartların işçi sınıfını bilgilendirici tüm araçların etkin bir biçimde kullanılması ve takvimi ilerleyen günlerde açıklanmak üzere ülkenin dört bir yanından başlayacak bir Ankara yürüyüşüne tüm örgütlerimizin hazır olması gerektiği duyurur.

-İşçi sınıfının tamamını ilgilendiren, Özel İstihdam Büroları’na işçi kiralama yetkisi verilmesi ve kıdem tazminatının gaspına yönelik girişimler karşısında mücadele kararlılığının bir kez daha altını çizen Başkanlar Kurulumuz, diğer emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere örgütlü örgütsüz tüm işçileri, köleliğe karşı ortak mücadeleye çağırır.

-Kendi icraatlarına yönelik en ufak itirazı bile ‘düşman’ ilan ederek, demokrasinin en asgari gerekleri olan düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermemeyi alışkanlık haline getiren iktidar, işverenlerin çıkarları doğrultusunda işçilerin sendikal tercihlerine da müdahale etmektedir. İşverenlerin ve iktidarın aparatı haline gelmiş sarı sendikaların dışındaki sendikalara üye olan işçiler baskı altına alınmakta, işten çıkarılmakta, Bursa’da Birleşik Metal-İş sendikamızın örgütlendiği Renault fabrikasında da son örneği görüldüğü üzere devletin kolluk güçlerinin saldırılarına uğramaktadır. İşçilerin fabrikalardan kovduğu sarı sendikaların toplantılarına katılan Cumhurbaşkanı’nın, gerçek dışı beyanlarla DİSK’i ve DİSK üyesi sendikaları hedef alması, işçilerin en temel haklarına, örgütlenme hakkına, sendikal tercihlere, demokratik hak ve özgürlüklere saygı duyulmadığını bir kere daha göstermektedir. Başkanlar Kurulumuz, bir kez daha işverenleri ve iktidarı işçi sınıfının örgütlenme haklarına saygı duymaya çağırır. Bu saygı tarihin her döneminde işçilerin birliği ve mücadelesi ile sağlanmıştır ve sağlanacaktır.”

DİSK Başkanlar Kurulu ayrıca grevdeki Tümka-İş üyesi SCA Yıldız işçilerini, sendikal hakları için mücadele eden Birleşik Metal-İş üyesi Renault işçilerini, ücretleri için direnen Enerji-Sen üyesi Urfa EDAŞ işçilerini ve kölelik yasalarına karşı sesleri için İzmir’de saldırıya uğrayarak gözaltına alınan Genel-İş üyesi belediye işçilerini, tüm işkollarında “taşeron işçilere kadro” ve “ek zam” talepleriyle ayağa kalkan işçileri selamladı, DİSK’in birliği ve bütünlüğü içerisinde mücadeleye yükseltmenin her zamankinden fazla önem taşıdığını bir kez daha vurgulandı. (ETHA)

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir