TTB kongresinde ‘Demokrasi Cephesi’ çağrısı

TTB 67. Büyük Kongresi büyük bir ilgi ile başladı. Üç gün sürecek olan kongrenin ilk gününde yapılan konuşmalarda Türkiye’de tırmanan faşizan politikalara karşı emek ve meslek örgütlerine ortak mücadele çağrısı yapıldı. Kongrede, Demokrasi Cephesi’nin elzem olduğuna dikkat çekildi.

TTB 67. Büyük Kongresi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Konferans Salonunda başladı.

Üç gün sürecek Genel Kurulu’na çok sayıda hekimin yanı sıra DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eşbaşkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve CHP Milletvekili Haluk Koç katıldı.

Kongrede ilk olarak söz alan TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Beyazıt İlhan, sağlığın ayrımsız bir şekilde herkes için hak olduğunu bilerek hekimlik mesleğinin icra edilmesi gerektiğini ifade etti. İlhan, “Ölümlerin bu kadar sıradanlaştığı, ülkenin dört bir yanında bombaların patladığı, insanların korkudan sokağa, çarşıya, pazara çıkamadığı, çevresindeki savaşlardan doğrudan etkilenen, göç etmiş üç milyon insanın yaşam mücadelesi verdiği, çatışmanın, ölümün şehirleri sardığı, kentlerin yerle bir olduğu bir ülkede hele bir de bu ülkeyi yönetenler her türlü baskıyı, ayrımcılığı derinleştirmişler, insanları alabildiğine kutuplaştırmışlarsa hekimler ne yapmalıdır, ne söylemelidir” diye konuştu.

Kürt illerindeki 100 günü aşkın uygulanan sokağa çıkma yasakları ve katliamlara dikkat çeken İlhan, “İnsanlar sağlık hizmetlerine erişemiyor, beyaz bayrakla diyalize gitmeye çalışıyor. Doktorlar, hemşireler, ambulans şoförleri katlediliyor. Hastaneler, sağlık kurumları ateş altında kalıyor. Aile sağlığı merkezleri, özel hastaneler yıkılıyor” dedi.

TBB Merkez Konsey Başkanlığı’na veda ettiğini söyleyen İlhan, Gezi direnişinde katledilenlere de selam gönderirken, 2015 yılı Temmuz ayından bu yana başlayan savaşla birlikte demokrat kesimleri hedef alan katliamlarda yaşamını yitirenleri bir kez daha andı.

Artan iş cinayetlerine dikkat çeken DİSK Genel Başkanı Kani Beko da “İşçi sınıfının yaşamı tehlike altındadır. Hükümetin İLO karnesi zayıf. Türkiye, İLO hükümlerinin yüzde 35’ini onaylıyor ve İLO’yu en çok ihlal eden ülkeler arasında yer alıyor. İş cinayetlerinde Avrupa’da birinci dünyada üçüncü sırada olmaya devam ediyor. Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak çözüm önerilerimizi dile getirdik. Özerk bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurumu kurulsun diyoruz. Bizim aklın ve bilimin ışığında söylediklerine kulak vermiyor. Çünkü akılları fikirleri daha para, rant ve Saray’da!” diye konuştu.

‘DEMOKRASİ CEPHESİ ALTINDA BİRARAYA GELMELİYİZ’

Türk tipi başkanlık sistemi uğruna Türkiye’de faşizan bir yönetime geçilmek istendiğini sözlerine ekleyen Beko, buna karşı Demokrasi Cephesi kurulması çağrısı yaptı ve “Vekillerin dokunulmazlıkları kaldırıldı darbe yapıldı. Barışın altına dinamit konuldu. Sendikaların, emek örgütlerinin bir araya gelmesi lazım. Demokrasi Cephesine ihtiyaç var. Ülkenin kaderini değiştirmek için asgari bir metin ile Demokrasi Cephesi altında bir araya gelmemiz lazım” diye çağrısını yineledi.

FAŞİZME KARŞI ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Faşizme ve diktatörlüğe karşı tüm ezilenlerin bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen KESK Eşbaşkanı Lami Özgen, “Bu gücümüz ve irademiz var ama farklı nedenlerden dolayı öne çıkartılan durumları azaltmamız lazım. Bütün yönelimlerine rağmen bir faşizmi bertaraf edebiliriz. Emek ve meslek örgütleri savaşa karşı barış mücadelesini yürüttü. 10 Ekim de katledilmemizin sebebi buydu. Barış hepimizin ortak talebidir. Ya ortak mücadele edeceğiz ya da ezileceğiz. Sağlık ve yaşam hakkına yönelik, ortak geleceğine yönelik TTB’nin duruş ve çabası bizim duruş ve çabamızdır. KESK adına sizi selamlıyorum” dedi.

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ MÜCADELEYİ YÜKSELTMELİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da şöyle konuştu: “Tabipler sağlıklı yaşam için biz sağlıklı kentler için mücadele ediyoruz. İktidar bu ülkede insanların yaşamına kast ediyor. Kürt halkının statü taleplerini baskıyla karşılıyor. Anayasa ihlalleri, patlayan bombalar. Tek adam rejimine doğru hızla ilerliyoruz. Yer altı yer üstü zenginliklerimiz talan ediliyor. Madenler işçilerin ölüm yuvası haline geldi. Emek ve meslek örgütleri mücadeleyi yükseltmeli. Birleşerek büyütmeliyiz yaşamın her alanında. Mahallelere, iş yerlerine yaymalıyız. Kurtuluş yok tek başına ya hiç birimiz ya hep beraber!”

KÜRT İLLERİNDE HASTANELER KARARGAHA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

TTB 67. Büyük Kongresi’nde konuşan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Kürdistan kentlerinde sokağa çıkma yasaklarında yaşanan sağlık ve yaşam hakkı ihlallerine dikkat çekti. Baluken, “Kürt illerindeki hastanelerin nasıl karargahlara dönüştürüldüğü yaşam koridorlarında savaş makinalarının nasıl çalıştırıldığı bu kongrede tartışılmalı. Bir hastaneye giderken önce GBT soruşturmasından geçen hastaların gerçekliğini ayrıntılı olarak konuşmalıyız. Aynı şekilde bütün bu uygulamalar içinde bağımsız ve tarafsız şekilde sağlık hizmeti veren meslektaşlarımızın yaşadığı işkenceleri değerlendirmeliyiz” dedi. Günlerce yiyecek bir şey, içecek su bulaman, evi yakılıp, yıkılmış insanların sağlık hakkından bahsetmenin ironikliğine vurgu yapan Baluken, “Bırakın sağlık hakkını yaşam hakkı yok. Hatta yaşamını yitiren insanların defin hakkı olmadığı bir ülkede, zamanda bu kongreyi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Cizre’de üç ayrı bodrumda yüzlerce insanın katledildiği belirten Baluken, bu süreçte TTB’nin önemli bir sınav verdiğini ve tüm baskılara rağmen insanların sağlık ve yaşam hakkını korumak için mücadele verdiğini söyledi.

DEMOKRASİ CEPHESİ ÇAĞRISI

Ülkede yaşanan sorunları salt “Hasta birisi ülkeyi yönetiyor” tespitiyle aşılamayacağını söyleyen Baluken, AKP-Saray iktidarının darbe ve savaş konsepti üzerinden hareket ettiğini belirtti. Baluken, “Bizim 7 Haziran sonrası dile getirdiğimiz darbe mekaniğini maalesef ki demokrasi yanlısı bazı kesimlerden tarafından yeni yeni görülmeye başlandı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının Anayasaya aykırı ve siyasi ahlaktan yoksun olduğunu söyleyip de bunu engellememek ciddi bir eleştiri konusudur. Bunu söylerken siyasi polemik yapmıyorum. Gerçekten bir demokrasi cephesinin oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çok hayatidir” dedi.

Kongre konuşmalarla devam ediyor. (ETHA)

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir