‘Kızıl Elma’ ittifakı bu kez TTB kongresinde

Kürt illerindeki savaş, dokunulmazlıkların kaldırılması ve asker-polise yargı zırhı verecek olan tasarıda ortak hareket etmeleriyle açığa çıkan “Kızıl Elma” ittifakı bu kez TTB 67. Büyük Kongresi’nde ortaya çıktı. Merkez Konsey seçimleri için ulusalcı ekip tarafından oluşturulan listeyi AKP’li delegeler destekleyecek. Kürt illerinde yaşanan katliamları hazırladığı raporlarla kamuoyuna duyuran ve açıkça Erdoğan’ın hedefi haline gelen TTB Merkez Konsey yönetimi, bu ittifak ile değiştirilmek isteniyor.

Türk Tabipler Birliği (TTB) 67. Büyük Kongresi üçüncü gününde devam ederken, bu gün yapılacak olan seçimlerle Merkez Konsey belirlenecek. 2016-2018 yılları için Merkez Konsey üyelerinin seçileceği kongrede 2 ayrı liste yarışıyor. Uzun yıllardır TTB Merkez Konseyi’nde yönetimi sağlayan Etkin Demokratik Hekimler’in karşısında, ulusalcı hekimlerden oluşan Bağımsız Hekimler Birliği bulunuyor.

Demokratik hekimler

Etkin Demokratik Hekimler, sağlığın bir insan hakkı olduğu savunurken, 14 yıldır AKP hükümetinin sağlık alanındaki politikalarına, özellikle de Sağlıkta Dönüşüm Programı’na yönelik yürüttükleri mücadele ile tanınıyor. Demokratik Hekimler, sağlığın insan hakkı olduğunu ve parayla satılamayacağını savunurken, AKP ile birlikte sağlık alanın piyasalaşmasına, taşeron, sözleşmeli ve güvencesiz çalışma koşulları ile sağlık alanındaki cinayetlere karşı mücadele yürütüyor.

Kızıl Elma ittifakı oluştu

TTB’nin muhalif ve barış yanlısı kimliğine karşı Bağımsız Hekimler Birliği, 67. Büyük Kongre’de harekete geçti. Söz konusu birlik, ulusalcı bir ekip tarafından oluşturuldu; ancak bu dönem için AKP’li ekibinde destek vereceği düşünülüyor. Geçmiş dönemlerde AKP’li muhafazakâr ekip kendi listesini çıkartırken, bu dönem için liste çıkarmadı ve ulusalcıları destekleyeceklerini kongrenin basına kapalı ikinci gününde yaptıkları konuşmalarda açıkça ilan etti.

Bu anlamıyla, Bağımsız Hekimler Birliği adı altında oluşturulan liste, Kürt illerindeki savaş ve dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda açıkça ortaya çıkan AKP-Ergenekon ittifakına denk düşüyor.

İttifakın listesini tanıtım broşüründe, AKP hükümetinin sağlık alanındaki politikalarına karşı hiçbir şeklide eleştirilerin yer almaması ve sadece “vatanın bütünlüğü” vurgusunun tekrarlanması da ittifaka dair ipuçları veriyor.

Her şeye rağmen barış ve mücadele çağrısı yapıldı

TTB 67. Büyük Kongresi’nin ilk ve ikinci günlerinde yapılan konuşmalarda sık sık Kürt illerinde devam eden savaşta devlet güçleri tarafından gerçekleştirilen sağlık ve yaşam hakkı ihlallerine dikkat çekildi. Kongrede barış ve direniş çağrısı yapılırken, ikinci gününde ise Bağımsız Hekimler Birliği listesini destekleyen hekimler tarafından tartışma çıkartıldı. Nasıl bir politika izleyecekleri daha kongrede belli olan birliğin listesini destekleyen delegeler, kongre boyunca Kürt kentlerinde yaşanan katliam gerçeklerinin tartışmaması için provokasyon zemini aradı.

İktidarın TTB rahatsızlığı

Etkin Demokratik Hekimler’in yönetiminde TTB, sokağa çıkma yasaklarında Kürt illerinde yaşanan yaşam hakkı ihlallerinde etkin rol oynamasını sağlamış, aynı zamanda Kürt illerinde insan hakları örgütleriyle raporlar hazırlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefi olmuştu.

İttifakın hedefinde dörtlü eylem birliği

Ayrıca TTB’nin, DİSK, KESK ve TMMOB ile birlikte dörtlü bir eylem birliğinin iktidarı en çok rahatsız eden oluşumlar arasında yer aldığı biliniyor. TTB yönetiminin söz konusu ittifakla değiştirilerek, bu dörtlü eylem birliği de ortadan kaldırılmak isteniyor. Keza, AKP yönetimi, kent ve enerji alanındaki kar politikalarına karşı mücadele veren TMMOB’un etkisini de çeşitli düzenlemelerle kırmak için girişimlerde bulunmuştu. Yeni dönemde kamu emekçilerine dair çıkartılan bir genelge ile de KESK hedefe konmuştu.

Bu gün ise TTB yönetimi, “Kızıl Elma” ittifakı ile değiştirilmek ve muhalif güçlerin hareket alanı savaş konseptine uygun şekilde daraltılmak isteniyor. (DİHA)

 
One thought on “‘Kızıl Elma’ ittifakı bu kez TTB kongresinde

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir