Yargıyı tümüyle ele geçirme tasarısı Meclis’te

Yargıtay ve Danıştay’ın içini boşaltarak tam uyumlu yüksek yargıyı oluşturacak tasarıyı Meclis’e sunan AKP, tasarıyla Yargıtay ve Danıştay’ı içtihat mahkemeleri haline getirmeye çalışırken, Danıştay’ın daire sayısını 10’a düşürüyor. Kadrolaşmanın önünü açacak sözlü sınav dönemini de tasarıyla başlatmış olacak.

Değişik müdahalelerle yargıyı kendisine bağlayan AKP, Meclis’e gönderdiği son yasal düzenleme ile Yargıtay ve Danıştay’ı yeniden dizayn ediyor. Tasarıyla birlikte Yargıtay ve Danıştay’ın tüm üyelerinin görevlerine son verilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çay toplayan Yargıtay ve Danıştay Başkanları ile başsavcılar ve daire başkanları koltuklarını koruyacak. Ayrıca 17 Aralık’tan sonra ortadan kaldırılan özel yetkili savcılıklar tekrar kurulacak. Tasarı ile “terör” gerekçesiyle de kayyım atamanın önü açılacak.

‘Özel yetkili savcılıklar yeniden geliyor’

AKP hükümeti, uzun süredir üzerinde çalıştığı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı dün TBMM Başkanlığı’na gönderdi. Tasarıyla birlikte Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayıları düşürülürken, HSYK 5 gün içinde mevcut üyeler arasından buraya yeni atamalar yapacak. Seçilemeyenler ise taşrada düz hakim veya savcı olarak görev yapacak. Böylece hükümet, istediği yüksek yargıyı kurmaya başlayacak. Tasarıyla özel yetkili savcılıklar iller bazında yeniden getirilirken, “terör suçları” gerekçesiyle de kayyım atanabilecek.

’17 daireli Danıştay’ın daire sayısı 10’a iniyor’

Tasarıyla normalde emekli olana kadar görev yapabilen Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süresi 12 yılla sınırlandırıldı. Yargıtay’ın daire sayısı 46’dan 24’e düşürülüyor. Kapatılması öngörülen 22 daire ellerindeki mevcut dosyalara bakmayı sürdürecek. 17 daireli olan Danıştay’ın daire sayısı ise 10’e iniyor. Yargıtay ve Danıştay Başkanı seçilmek için kurumdaki kıdem şartı 6 yıl olarak belirlendi.

Danıştay üye sayısı 195’ten 90’a düşürülecek

Yargıtay’ın 516 olan üye kadrosu nihai olarak 200’e, Danıştay’ın 195 olan üye sayısı ise 90’a düşürülecek. HSYK, görevi sona eren üyeler arasından yeni üyelikler için seçim yapacak. Yargıtay üyeliğine yeniden seçilmeyenler, HSYK tarafından sınıf ve derecelerine uygun olarak bölge adliye veya ilk derece mahkemelerine atanacak.

Yönetim kalacak

Tasarıda “Ancak bu tarih itibariyle Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci başkanvekili, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Yargıtay üyelikleri devam eder” hükmü yer alıyor. Aynı istisna, Danıştay için de geçerli olacak ve yüksek yargı yönetimine seçtirdiği tüm üyeler koltuğunu koruyacak. Erdoğan’la çay toplamaya giden Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, görevde kalmaya devam edecek.

Kadrolaşmanın önünü açacak sözlü sınav dönemi

İktidar, tasarıyla yargıda kadrolaşmanın önünü açacak yeni düzenlemeler getirecek. Bu kapsamda hâkim ve savcı adaylarına meslek öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı sınava ilave olarak sözlü sınav getiriliyor. Tasarıyla Danıştay ve Yargıtay üyeleri, temyiz incelemesi sırasında dosyasına baktığı istinaf mahkemesi veya yerel mahkemenin hakimi veya savcısı hakkında not verecek. Bu kapsamda “Kanun yolu değerlendirme formu” uygulaması yürürlüğe girecek. (DİHA)

 
One thought on “Yargıyı tümüyle ele geçirme tasarısı Meclis’te

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir