15-16 Haziran direnişinde yaşamını yitirenler anıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’nin 46. yıldönümünde direnişte yaşamını yitirenleri andı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’nin 46. yıldönümünde direnişte yaşamını yitirenleri andı.

ANKARA

DİSK üyesi işçiler 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 46. yılında Ankara’da Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen işçiler, Madenci Anıtı’na yaptıkları yürüyüş boyunca “Yaşasın Haziran direnişimiz” sloganları attı.

15-16 HAZİRAN ANMASI-DİSK-8

KESK Ankara Dönem Sözcüsü İsmet Meydan’ında katıldığı yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “Bundan 46 yıl önce, işçi sınıfının kendi elleriyle inşa ettiği örgütü olan DİSK’e saldırmaya kalkanlar hak ettikleri yanıtı almışlardır. O dönemde Meclis’e getirilen yasa ile DİSK’in varlığına son vermek, örgütlülüğünü yok etmek isteyenlere işçilerin yanıtı, inen şalteller, boşalan fabrikalar ve zapt edilen meydanlar sokaklar olmuştu” dedi.

İşyerlerini boşaltan işçilerin önlerine çıkan tankları, barikatları bir bir aşarak DİSK’e sahip çıktıklarını belirten Görgün, Anayasa Mahkemesi’nin de örgütlenme özgürlüğünü gasbeden yasayı iptal ettiğini söyledi. 15- 16 Haziran büyük işçi direnişinin işçilerin haklarını nasıl kazanacağını ve koruyacağını gösteren bir ders olduğunu kaydeden Görgün, “Bugün 15-16 Haziran direnişinin ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü işçilere karşı büyük bir savaş ilan edilmiş durumda. İşçileri köleleştirmek için en acımasız yasaları birbiri ardına Meclis’e getiriyorlar. İnsanlık tarihinin en ağır suçlarından biri olan insan ticaretini bir gecede yasalaştırdılar. Kiralık işçilik adı altında işçi simsarlığını yasal hale getirdiler. Seçimlerden önce taşeron işçilere kadro vadettiler, seçimlerden sonra eskisinden beter bir düzenlemeyi geçirdiler” diye konuştu.

İSTANBUL

15-16 HAZİRAN ANMASI-DİSK-12

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’nin 46. yıldönümünde direnişte yaşamını yitirenleri Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda andı.

Eyleme DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı, Bakırköy Belediyesi’nde işten atıldıkları için direnişe geçen Genel-İş üyeleri, BEKSAV, Mücadele Birliği, Genç-Sen üyeleri de katıldı.

“15-16 Haziran Direnişi’nin ışığında köleliğe teslim olmayacağız”, “Bakırköy Belediyesi’nde işçi kıyımına son, atılan işçiler derhal geri alınsın” pankartlarının açıldığı eylemde, “Yaşasın Haziran direnişimiz”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “İşçlerin birliği sermayeyi yenecek”, “Köleliğe teslim olmayacağız” sloganları atıldı. Eylem, direniş sürecinde yaşamını yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşu ile başladı.

Burada konuşan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 15-16 Haziran direnişinin, DİSK’in kapısına kilit vurmak isteyen patronlara ve iktidara karşı işçi sınfının başkaldırısı olduğunu belirtti. O dönemde meclise getirilen bir yasa ile DİSK’in varlığına son vermek isteyenlere işçi sınıfının yanıtının inen şarteller, boşalan fabrikalar ve zaptedilemeyen sokaklar olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, bugün de DİSK’e, işçilere yönelik saldırılara dikkat çekti.

15-16 Haziran direniş ruhuna bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, “Kiralık işçilik adı altında işçi simsarlığını yasal hale getirdiler. Taşeron işçilerin kazanılmış haklarına göz dikip ‘Özel Sözleşmeli Personel’ dayatmasını gündeme getirdiler. Kadın işçileri güvencesiz çalıştıracak düzenlemeler hazırlıyorlar. Emeğe karşı yapaılan bütün bu saldırılar ILO tarafından tescillendi” diye konuştu.

Demokrasiyi, laikliği, hak ve özgürlükleri kazanmanın işçi sınıfının görevi olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, “Tüm bu saldırılar karşısında sanmasınlar ki işçi sınıfı susacak. Gün mücadlee günüdür. Gün rüzgar ekenlerin fırtına biçeceğini gösterme günüdür. Gün 15-16 Haziran 1970’teki, kararlılığı gösterme ‘İnadına sendika inadına DİSK’ diye haykırma günüdür” ifadelerini kullandı. Çerkezoğlu, “Bugün yapılacak olan bellidir. Bayraklarımızı çıkarıp sloganlarımızı haykıracak, kiralık işçilik yasasını 15-16 Haziran’ı yaratanların gösterdiği gibi çöpe atacağız. Taşeron zulmü başta olmak üzere tüm kölelik düzenini yıkacağız” diye belirtti.

MERSİN

15-16 HAZİRAN ANMASI-DİSK-9

Mersin’de 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 46. yılı dolayısıyla panel düzenlendi. Panel öncesi Genel-iş Mersin Şubesi önünden biraraya gelen Genel-İş ve Tümbel-Sen üyeleri Akdeniz Belediyesi’ne yürüdü. Yürüyüşe DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen de katıldı. Yürüyüşte “15-16 Haziran direnişinin ışığında köleliğe teslim olmayacağız” pankartı açıldı “Yasasın halkların eşitliği, işçilerin birliği”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları atıldı. Daha sonra Akdeniz Belediyesi’ne gelen DİSK ve KESK üyeleri burada panel düzenledi.

Akdeniz Belediyesi’nde “Suruç için adalet herkes için adalet” şiarıyla stant açan SGD’liler imza topladı. Standı ziyaret eden DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami özgen, CHP milletvekili Aytuğ Atıcı imza kampanyasına destek verdi.

ADANA

15-16 HAZİRAN ANMASI-DİSK-1

DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği de İnönü Parkı’nda eylem yaptı. KESK, EMEP, Halkevleri, HDP ve ÖDP’nin de katıldığı eylemde kiralık işçilik ve kıdem tazminatının gasbına karşı mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı. Burada konuşan DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu demokrasiyi, laikliği, hak ve özgürlükleri kazanmanın işçi sınıfının elinde olduğunu belirterek, mevcut baskılara karşı bütün yurttaşların içinde yer alabileceği bir geniş demokrasi blokunda işçi sınıfının rolünün büyük olacağını kaydetti.

İZMİR

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, 15-16 Haziran Direnişi’nin 46. yıldönümü dolayısıyla Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde yürüyüş düzenledi. Organize Sanayi Müdürlüğü önünde toplanan emekçiler, “15-16 Haziran ışığında köleliğe teslim olmayacağız” pankartını taşıyan işçiler, 76 gündür işçilerin direndiği Dostcam Fabrikası’na doğru yürüyüşe geçti. Sık sık “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Yaşasın sınıf dayanışması” ve “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganlarını atan işçilere, çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 15-16 Haziran Direnişi’nin DİSK’in kapısına kilit vurmak isteyen patronlara ve iktidara karşı işçi sınıfının başkaldırısı olduğunu belirterek, 15-16 Haziran’ın işçilerin haklarını nasıl koruyacağını gösteren bir ders niteliğine olduğunu söyledi.

Ardından söz alan direnen Dostcam işçisi Süleyman İssi, 15-16 Haziran’da olduğu gibi işçilerin bugün de birleşmesi ve direnmesi gerektiğini belirterek, “Bütün işçileri Dostcam ile dayanışmaya çağırıyorum. Bu birliktelik bize dünyaları kazandırır” diye konuştu. (ETHA)

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir