UNESCO neyi koruyor? Karşı Forum programı açıklandı

UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. Oturumu’na karşı “UNESCO neyi koruyor?” başlığı bildiri yayımlayan UNESCO Karşı Forumu bileşenleri, “Hakların mücadelesi ile elde edilen UNESCO anlamsızlaştırılmış durumda. UNESCO’nun Sur’a sessiz kalmasını kabul etmeyen Zülfü Livaneli gibi biz de bu sessizliği kabullenmiyoruz” diyerek toplanıyor.

UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. Oturumu, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde10 Temmuz’da başlayan toplantısı 4’üncü gününde devam ediyor. Bir yandan toplantı devam ederken, bir yandan da toplantıya tepkiler yükseliyor. İçinde çok sayıda çevre, hukuk ve insan hakları örgütünün yer aldığı UNESCO Karşı Forumu, “UNESCO neyi koruyor?” başlığıyla yayımladığı çağrı metni ile 16 Temmuz günü TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde tartışmaya açılacak.

Karşı foruma çağrı: “UNESCO neyi koruyor?!” unesco-neyi koruyor

 

Toplantıda, Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı varlıkların korunup korunmadığı, risk altında olanlar için öneriler ve koruma stratejileri, listeye eklenmesi önerilen yeni varlıklar için geçici listelerin hazırlanması, Dünya Kültür ve Doğal Mirası Listesi’nin güncellenmesi konuları tartışılacak.

FORUM PROGRAMI

16 Temmuz 2016 

09:30 Kayıt

10:00 Açılış Konuşması ve 1.Oturum

Çerçeve Konuşmacı: Cevat Erder

UNESCO ve ona bağlı çalışan Dünya Miras Komitesi bazıları için bir umut, bazıları içinse bir güvensizlik kaynağı. Peki bu kurum nasıl çalışıyor, kültürel ve doğal varlıkların seçimi, korunması, izlenmesi nasıl gerçekleşiyor?

11:15 Ara

11.30 2.Oturum

Kısa Film Gösterimi

Kültürel ve doğal varlıkların politika, hukuk, ekoloji, ekonomi politiği, toplum, turizm vb. ilişkisini örnekler üzerinden nasıl okuyoruz, ne şekilde yorumluyoruz?

13:00 Yemek Arası

14:00 3.Oturum

Bundan sonra neler yapılabilir, neler yapmalıyız? Kültürel ve doğal varlıkları nasıl korumalıyız? Bunun için dayanışma ağını nasıl örebiliriz, neler yapabiliriz? UNESCO’yu izlemek, deşifre etmek, risk altındaki varlıkları belirlemek, riske karşı dayanışmayı güçlendirmek ve korumak için nasıl çalışmalıyız?

16:00 Sonuç ve Değerlendirme

17 Temmuz 2016

Karşı Forum SonuçBildirgesi yazımı.

İstanbul’da toplanması çelişkili

Forum çağrıcıları içerisinde yer alan İstanbul Şehir Planlayıcıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, UNESCO toplantısının doğal ve kültürel mirasların tahrip edildiği İstanbul’da gerçekleştirilmesinin çelişkilerle dolu olduğunu söyledi. Kahraman, “Hem korumadan bahsediliyor hem de yeni alınan kararlar ile tarihi ve kültürel alanları kamulaştırmaktan, getirim merkezi haline getirmekten bahsediliyor. Böyle bir tabloda korumadan bahsetmek manidar” dedi. Kahraman, “Karşı Formu olarak UNESCO’da konuşulmayanları gün yüzüne çıkartacağız, Sur’u, Haydarpaşa’yı, Sulukule’yi…” diye sıraladı.

UNESCO anlamsızlaştırılmış durumda

Son 10 yılın kentsel, kültürel, tarihi alanlardaki tahribatlarını rapor halinde hazırladığını ifade eden Kuzey Ormanları Sakinleri üyesi Çiğdem Çidamlı, inanılmaz bir tablo ile karşı karşıya kaldığını vurguladı. Çidamlı, “Yol yapımı derken binlerce ağaç yok edilmiş, kentsel alanlardaki tarihi yapıların yok edilip yerine AVM’ler yapılmış. Ciddi bir saldırganlık söz konusu. Hakların mücadelesi ile elde edilen UNESCO anlamsızlaştırılmış durumda. UNESCO’nun Sur’a sessiz kalmasını kabul etmeyen Zülfü Livaneli gibi biz de bu sessizliği kabullenmiyoruz” diye konuştu.

İstanbul Tabipler Birliği üyesi Hüseyin Demizdizen ise, UNESCO’nun gerek Türkiye’de gerekse dünya da savaşta yok edilen tarihi miraslara etkili tavır koyamadığını dile getirdi. Demizdizen, şöyle devam etti: “Kararları devletler üzerinde çok etkili olan bir kurum değil. Sulukule olmak üzere pek çok tarihi doku rant amaçlı dönüşümlere açıldığı vakit tüm uyarılara rağmen gerek şehir ve doğa örgütleri gerekse bizlerin bir şekilde tarihin, kültürün korunmasına yönelik pek çok başvurusuna yeterli hassasiyeti göstermedi. Haydarpaşa, Taksim, Sur ki beş bin yıllık geçmişi olan, büyük bir zenginliğe sahip bir yer. Tahrip edilen tarihi yerlerin yenileme çalışması ile eski haline kavuşturmak ve yeni tahribatların önüne geçmek için talep ve niyet içindeyiz” diye konuştu.

http://www.karsiforum.org

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir