Saray cuntasına karşı Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği kuruldu

Siyasi partiler, sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütleri, askeri darbe girişiminin ardından diktatörlük inşasına girişen Saray cuntasına karşı bir araya geldi, Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’ni kurduklarını duyurdu.

Aralarında KESK, DİSK, TMMOB, TTB, HDP, ESP, Haziran Hareketi, Halkevleri ve Alevi Bektaşi Federasyonu’nun da bulunduğu çok sayıda siyasi parti, sendika, meslek ve demokratik kitle örgütü faşizme karşı Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’ni oluşturdu.

“Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz” diyerek bir araya gelen Güçbirliği bileşenleri, kuruluş deklerasyonunu Ankara’da Alba Otel’de düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Basın toplantısına HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş GEnel Başkanı Lami Özgen, TMMOB GEnel Başkanı Emin Koramaz, TTB Konsey Başkanı Raşit Tükel, ESP Genel Başkan Yardımcısı Çiçek Otlu, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Devrimci Parti Genel Başkanı Ufuk Göllü, SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile güçbirliği bileşenlerinin temsilcileri katıldı.

‘BU GİDİŞAT MÜCADELEYLE DURDURABİLİR’

Güçbirliği adına kuruluş deklarasyonunu KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen açıkladı.

Özgen, faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı emek örgütleri, siyasi partiler ve kitle örgütleri olarak bir araya geldiklerini söyledi. AKP’nin savaş politikalarının Türkiye’yi bir uçurumun kenarına getirdiğini söyleyen Özgen, bir yıldır süren savaşın darbeye zemin hazırladığını vurguladı. Özgen, “Darbenin bastırılması onu da içinde büyüten sistemin değişmesi anlamına gelmiyor” diye konuştu. Özgen, AKP/Saray iktidarının 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından ilan ettiği OHAL ile birlikte baskı rejimini derinleştirdiğini kaydetti.

Emek ve demokrasi güçlerinin darbelere karşı tutumunun net olduğunu dile getiren Özgen şunları söyledi: “Biliyoruz ki bu gidişata ancak emekten, demokrasiden, laiklikten, barış ve kardeşlikten yana güçlerin mücadelesi durdurabilir. Bu bilinçle ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak için bir araya geliyor, omuz omuza veriyoruz.”

MÜCADELE TALEPLERİ

KESK Eş Genel Başkanı Özgen Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’nin mücadele taleplerini şu şekilde sıraladı:

* Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına karşı işçi ve emekçilerin örgütlenme toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamış olmak için,

* OHAL ve KHK ile yeni baskı yasaları ile demokrasinin temel hak özgürlüklerin yok edilmesine dikta arayışlarına karşı demokrasi savunmak için,

* Gerici tekçi otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumu teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için

* İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam temelinde barışçıl demokratik yol ve yöntemlerle siyasi çözümü için

* Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için,

* Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril, faşist ve gerici politikalara karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,

* Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için,

* Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için,

* Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak için,

Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla, umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz.”

Özgen, oluşturduları bu Güç Birliği’ni ileriki süreçte daha da genişleteceklerini ve yerellerde örgütleyeceklerini de dile getirdi.

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği oluşturan kurumlar şunlar:

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB),

Türk Tabipler Birliği (TTB),

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP),

Devrimci Parti (DP),

Emek Partisi (EMEP),

Emekçi Hareket Partisi (EHP),

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP),

Halkların Demokratik Partisi (HDP),

Sosyalist Emekçi Partisi (SEP),

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP),

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP),

Halkların Demokratik Kongresi (HDK),

Haziran Hareketi,

Halklevleri,

İnsan Hakları Derneği (İHD),

Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı,

Pir sultan Abdal Kültür Dernekleri,

Alevi Bektaşi Federasyonu,

Demokratik Alevi Dernekleri

(ETHA)
2 thoughts on “Saray cuntasına karşı Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği kuruldu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir