Çerkezoğlu: İşçi cebinden, halkın kaynaklarından elinizi çekin

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Meclis gündeminde olan torba yasa tasarısı ve Türkiye varlık fonunun, hem Türkiye kaynaklarının hem de işçilerin birikimlerinin rehin alınmasına hem de peşkeş çekilmesine yol açacağını kaydetti. Çerkezoğlu, İşsizlik Sigortası Fonunun varlık fonu altında yok edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Türkiye Varlık Fonu ve torba yasa hakkında yazılı açıklama yaptı.

“İşçinin cebinden, halkın kaynaklarından elinizi çekin” diyen Çerkezoğlu, Meclis gündeminde olan torba yasa tasarısı ve Türkiye varlık fonunun kurulmasına ilişkin yasa teklifinin, hem Türkiye kaynaklarının hem de işçilerin birikimlerinin rehin alınmasına ve peşkeş çekilmesine yol açacağını kaydetti. Bu iki düzenlemenin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunun altını çizdi.

Sermaye için denetimsiz ve ölçüsüz bir teşvik sistemi sağlayan torba yasa tasarısının 75. maddesinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik yönünden hiçbir hüküm içermediğini ifade eden Çerkezoğlu, bu teşvik sistemiyle kamu kaynaklarının, çalışanların vergisiyle oluşturulan birikimlerin sermayeye aktarılacağını ifade etti.

Çerkezoğlu, yatırımlara Bakanlar Kurulu kararıyla sağlanabilecek bazı teşvikleri şu şekilde sıraladı: “Kurumlar vergisi sıfırlanacak ve 10 yıl boyunca kurumlar vergisi istisnası tanınacak. Gümrük vergisi muafiyeti tanınacak. Hazine malları 49 yıllığına bedelsiz devredilecek. Hazine taşınmazları talep edilmesi halinde bedelsiz devredilecek. 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi karşılanacak. Yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si kadarı 10 yıla kadar karşılanacak. Nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilecek. Yatırım tutarının yüzde 49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunacak.”

Varlık fonunun en önemli kaynağını özelleştirme gelirlerinin oluşturacağını vurgulayan Çerkezoğlu, bunun anlamının özelleştirmelerin daha da hızlandırılması olacağının altını çizdi. Çerkezoğlu, “Torba yasa ile Türkiye tarihini en büyük özelleştirme dalgasının zemin hazırlanıyor. Aralarında TRT, TPAO, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri bu çerçevede torba yasa ile Özelleştirme İdaresi, Çay Kur, Şeker Kurumu ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun da olduğu 100’den fazla kamu kurumu kuruluşunun özelleştirilmesinin önü açılıyor” dedi.

Varlık fonunun el atacağı kaynaklardan birinin de İşsizlik Sigortası Fonu birikimleri olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, işsizlere fondan çok sınırlı kaynak aktarıldığını ifade etti. Haziran 2016 yılı itibariyle İşsizlik Sigortası Fonu’nda 97.5 milyarlık bir kaynak biriktiğini söyleyen Çerkezoğlu, bu kaynağın işçi için harcanmadığını vurguladı.

Çerkezoğlu, şu sözlerle devam etti: “Varlık Fonu adı altında sermayeye ve hükümetin ‘çılgın’ projelerine ucuz finansman sağlanması ve kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesi girişiminden vazgeçilmelidir. Sermaye sağlanan ölçüsüz ve denetimsiz yeni teşviklerden ve yeni özelleştirmelerden vazgeçilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu’nun, varlık fonu adı altında yok edilmesine ‘hayır’ diyoruz. İşçi cebinden, halkın kaynaklarından elinizi çekin.” (ETHA)

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir