Dersim Emek ve Demokrasi Güçbirliği kuruldu

Dersim’de bulunan STK, siyasi partiler yaptıkları basın açıklamasıyla Dersim Emek ve Demokrasi Güçbirliği’nin kuruluşunu ilan etti. Güçbirliği bileşenleri, AKP’nin politikalarına karşı omuz omuza vererek mücadelenin her alanda yükseltileceğini vurguladı.

Dersim’de bulunan sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, Dersim Emek ve Demokrasi Güçbirliği’nin kuruluşunu ilan etti. Sanat Sokağı’nda yapılan açıklamaya, Dersim Belediye Eş Başkanları, güçbirliği bileşeni kurumların temsilcileri ve yöneticileri yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Açıklamada, “Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz” pankartı açıldı. Güçbirliği adına açıklama yapan İHD Şube Başkanı Gürbüz Solmaz, AKP’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı karşı-darbeyle otoriter, baskıcı ve sömürü düzenini sürdürmeye çalıştığını söyledi. Devam eden çatışmalı ortamın yıkıcı olan tüm boyutlarıyla karşılarında durduğunu belirten Solmaz, “Yaşanan bu çatışmalı ortam, uzlaşma ve çözüm diyaloglarını engellediği gibi olası uzlaşma ve çözüm yollarını da kapatmaktadır. 2002’den bu yana Türkiye’nin gündeminden çıkmış olan olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tekrar yürürlüğe girdi. OHAL yasalarına ve Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanarak kırıntısı kalan demokratik hak ve özgürlükleri bütünüyle askıya alıyor. KHK’ler ile kamuda hiçbir gerekçe göstermeksizin başlatılan görevden almalar ve soruşturmalar muhalif kesimlere yönelik baskı, tehdit ve topyekûn bertaraf etmeye dönüşüyor” diye konuştu.

Solmaz, Dersim Emek ve Demokrasi Güçbirliği’nin kuruluş amacını şöyle sıraladı:

*OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni baskı yasalarıyla demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesine, dikta arayışlarına karşı gerçek demokrasiyi savunmak için,
*Gerici, tekçi, otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumu teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için,
*İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam temelinde barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle siyasal çözümü için,
*Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için,
*Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril, faşist ve gerici politikalara karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,
*Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için,
*Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için,
*Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak için,
*Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına, işçi ve emekçilerin örgütlenme, toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerinin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamı savunmak için bir aradayız” denildi.

Ülkenin bu gidişatını ancak emekten, demokrasiden, laiklikten, barış ve kardeşlikten yana güçlerin mücadelesinin durdurabileceği söylenen açıklamada son olarak şunlar belirtildi;”Her türlü darbeye karşı olup ve darbelere karşı mücadele ettiğimiz gibi demokratik hayatı hedef alan her türlü otoriter uygulamanın da karşısında olacağız. Bugüne kadar demokrasiden, emekten, özgürlüklerden, toplumsal barıştan yana olduk, bugünden sonra da olmaya devam edeceğiz. Boyun eğmedik, boyun eğmeyeceğiz.” (DİHA)

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir