ESP: Diktatörlük değil özgürlük, savaş değil barış

ESP Merkez Yürütme Kurulu, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı’nın dün yayımladığı deklarasyonun AKP/Saray iktidarına başlattığı savaşı sonlandırma çağrısı olduğunu kaydetti; “Partimiz ESP, KCK deklarasyonuyla dile getirilen irade beyanını değerli bulmakta, sahiplenmekte ve halklarımızın eşitlik, adalet, özgürlük ve barış talebi ve mücadelesinin güçlendirilmesine hizmet eden bir fırsat yarattığına inanmaktadır” diye belirtti.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Merkez Yürütme Kurulu, dün KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı tarafından yapılan deklarasyona ilişkin açıklama yaptı.

ESP Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, KCK’nin dün yayınladığı deklarasyonla birlikte Kürt sorununun müzakere aracılığıyla demokratik siyasal çözümüne ve barışın inşa edilmesine ilkesel bağlılığını koruduğunu kaydetti.

‘AKP KÜRT DÜŞMANLIĞINI SÜRDÜRÜYOR’

ESP Merkez Yürütme Kurulu, “Savaşın karşı tarafı devlet ve AKP hükümeti ise bırakalım müzakereden, siyasal çözümden ve barıştan lafzi olarak bile söz etmeyi, bunları talep edenleri, söz söyleyenleri, eylem halinde olanları yok edilmesi gereken düşmanlar olarak gören ve fiilen öyle davranan konumunu ısrarla korumaktadır. Özcesi; Kürt varlığını, kolektif ulusal haklarını ve meşru mücadele güçlerini inkar, imha ve soykırımla yok etme sömürgeci faşist çizgisini sürdürmektedir. Varsa bir ‘ilke’leri, o da budur” diye belirtti.

15 Temmuz askeri faşist darbesinin bastırılmasının ardından Saray/AKP cuntasının OHAL ilanıyla birlikte sivil faşist darbe rejimini derinleştirmeye yöneldiğini belirten ESP Merkez Yürütme Kurulu, şunları belirtti: “Yaygınlaştırılan OHAL/fiili sıkıyönetim uygulamalarıyla ‘çözüm’ aramaktadır. Rejimin genel demokrasi düşmanlığının en derin görünümü olarak Kürt düşmanlığı bir gram azaltılmadan sürdürülmekte, toplum şovenist-ırkçı propaganda çılgınlığıyla kuşatılmakta, linççi saldırganlık kışkırtılmakta ve ödüllendirilmektedir. ‘Darbeye karşı demokrasi’ lafazanlığının bu faşist politikaların üzerini örtmek, gerçekleri toplumdan gizlemek amacı dışında hiç bir gerçek karşılığı yoktur.”

‘AKP’YE BAŞLATTIĞI SAVAŞI SONLANDIRMA SORUMLULUĞUNA DAVET’

KCK deklarasyonunun AKP’yi başlattığı savaşı sonlandırmaya davet niteliği taşıdığına işaret edilen ESP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, “Şüphesiz ki, KCK bütün bu gerçekleri ve daha fazlasını da göz önünde bulunduran ve değerlendiren deklarasyonuyla halklarımıza ayrıştırıcı, ötekileştirici ve düşmanlaştırıcı çözümsüzlüğe karşı kardeşleştirici, birleştirici ve eşitlikçi demokratik çözümün; yıkıcı ve kıyıcı savaşa karşı demokratik barışın yolunu/alternatifini bir kez daha güncelleştirme sorumluluğunu ortaya koymuştur. Üzerine düşeni bu çerçevede sonuna kadar yerine getireceğini beyan etmiş, devleti ve AKP hükümetini bir kez daha başlattığı savaşı sonlandırma sorumluluğunu yerine getirmeye davet etmiştir.” ifadeleri yer aldı.

‘EŞİTLİK, ADALET, ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ’

ESP Merkez Yürütme Kurulu açıklamanın devamında şunları kaydetti:

Deklarasyonda öne sürülen Abdullah Öcalan’ın özgürleşme koşullarının sağlanması; HDP’nin de içinde olduğu bir Meclis heyeti kurularak Öcalan’la görüşmesi ve müzakereleri hemen başlatma kararı alınması; Öcalan’a kendi örgütü dahil, parlamento içi ve dışındaki tüm siyasi partiler, Aleviler başta olmak üzere demokratikleşme ve kendi sorunlarının çözümü konusunda görüşü olan topluluklar, sivil toplum örgütleri ve aydınlarla görüşmesine imkan yaratılması biçiminde somutlanan adımların AKP tarafından atılıp atılmaması sürecin yönünün değişip değişmeyeceğini belirleyen temel kıstaslar olacaktır.

Partimiz ESP, KCK deklarasyonuyla dile getirilen irade beyanını değerli bulmakta, sahiplenmekte ve halklarımızın eşitlik, adalet, özgürlük ve barış talebi ve mücadelesinin güçlendirilmesine hizmet eden bir fırsat yarattığına inanmaktadır. Bu çerçevede partimiz üzerine düşen sorumluluğu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirme çabasını sürdürecektir. Bu koşullar altında, Türkiye emek ve özgürlük güçlerinin birleşik mücadelesinin büyütülmesi, sağlamlaştırılması ve ilerletilmesi görevinin daha da kritik bir önem kazandığını düşünen partimiz, emekçi sol güçlerin her nitelikten öznelerini devrimci demokratik halk hareketi cephesi etrafında örgütlenmeye ve birleşmeye çağırmaktadır.” (ETHA)

KCK’nin deklarasyonuna Alevilerden tam destek

Bağrıyanık: KCK çözümün yolunu gösterdi, sıra hükümette

Siyasi parti temsilcileri: AKP deklarasyonu dikkate almalı

Gazeteciler: KCK’nin açıklamasını iktidar dikkate almalı

KCK’den müzakere açıklaması: AKP gerekli adımları atacağını Türkiye halklarına deklare etmeli

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir