Güç Birliğinin yerel örgütlenmesi başladı; İlk adım Adana’dan

Kısa süre önce kuruluşunu deklere eden Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği Adana’da da yerel oluşumunu ilan etti. Yerel’de CHP’nin de katıldığı Güç Birliği, Antep katliamını kınayarak, taleplerini dile getirdi.

Adana Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği, “Ne askeri darbe, ne sivil darbe, ne OHAL, ne tarikat, ne cemaat, ne şeriat. Tam bağımsız, laik, demokratik Türkiye’de yaşamak için alanlardayız” şiarıyla Atatürk Parkı’nda basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, HDP, CHP, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, DP, EMEP, EHP, ESP, SEP, SYKP, YSGP, HDK, Haziran Hareketi, Halkevleri, İHD, Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı, PSAKD, Alevi Bektaşı Fedarasyonu ve DAD üyeleri katıldı. Açıklamada Özgür Gündem Gazetesi taşıyan kişi yurttaş polis tarafından durdurulup, gazeteler ellerinden alındı.

Antep’teki katliamı kınayan Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, “terörün” insanların en mutlu gününde canını aldığını ifade etti. En temel hakkının yaşam hakkı olduğuna değinen Ökten, yaşam hakkının güvence altına alınmasının, toplumsal barış ve huzurun olmasının devletin öncelikli görevleri arasında yer aldığına vurgu yaptı. Ökten, AKP’nin ilan ettiği OHAL’le kırıntısı kalan demokratik hak ve özgürlükleri bütünüyle askıya alındığını söyledi. Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği oluşturduklarını belirten Ökten, 9 maddeyi imzalamak ve ortak güç birliği oluşturmak için tüm demokratik kitle örgütlerini davet ettiğini kaydetti.

Ökten 9 maddeyi ise şöyle açıkladı

* Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına, işçi ve emekçilerin örgütlenme, toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerinin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamayı savunmak için.

* OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni baskı yasaları ile demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesine dikta arayışlarına karşı gerçek demokrasiyi savunmak için.

* Tekçi, gerici otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumun teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için.

* İçerde ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam temelinde barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle çözümü için.

* Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için.

* Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril faşist ve gerici politikalara karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için.

* Aleviler başta olmak üzere, toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için.

* Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için.

* Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak için. (DİHA)
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir