Urfa’da vali DBP’li tüm belediyelere fiili olarak el koydu

Suruç Belediyesi’ne kayyum atamasıyla yapılan irade gaspının ardından Urfa Valisi tarafından OHAL kapsamında çıkarılan KHK gerekçe gösterilerek, geriye kalan DBP’li Viranşehir, Bozova ve Halfeti belediyelerine de fiili olarak kayyum atandı.

 Darbe bahane edilerek AKP/Saray tarafından alınan OHAL kapsamında çıkarılan Karar Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kayyum atanarak darbe yapılan 25 DBP’li belediyenin ardından Urfa’da kayyum atanmamış olan DBP’li Viranşehir, Bozova ve Halfeti belediyelerinin de iradesine ipotek konuldu. Tüm yetkileri ilçe kaymakamları üzerinden Urfa Valiliğine bağlanan DBP’li her 3 belediyede kaymakamlardan “habersiz” artık nefes bile alınamayacak. Urfa’da kayyum atanan 25 belediye içerisinde bulunan Suruç Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla belediye hizmet binası karakola çevrilirken, geriye kalan Viranşehir, Bozova ve Halfeti belediyelerine de böylelikle fiiliyatta kayyum atanmış oldu.

DBP’Lİ BELEDİYELERE FİİLİ KAYYUM ATANDI

Urfa Valisi Güngör Azim Tuna tarafından keyfi bir yapılan irade gaspı, ilçe kaymakamları üzerinden belediyelere ulaştırıldı. Vali Tuna gerekçe olarak ise, belediyeleri “Örgüt üyelerinin işe alınması” olarak gösterdiği iddia ile trajikomik bir karara imza attı. Söz konusu DBP’li Viranşehir, Bozova ve Halfeti belediyelerine Urfa Valiliği İl OHAL Bürosu tarafından gönderilen resmi yazıyla; “Her türlü mal, hizmet, yapım işleri ve buna ilişkin ihale iş ve işlemleri ile İmar Kanununa istinaden yapılacak tüm işlemler ile 6183 Sayılı Kanuna göre alınacak kararların tamamını İlçe Kaymakamı onayına sunulmasıyla yürürlük kazanması ve Valiliğimizin bilgilendirilmesi tarafımdan uygun görülmüştür” şeklinde öngörülen irade gasp beyanı iletildi.

17-25 ARALIK YOLSUZLUK VE RÜŞVETİNİ DAHİ GÖLGEDE BIRAKTILAR!

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile hayata geçirilmeye çalışılan ve mesnetsiz iddialara dayanılarak irade gaspını esas alan kararnamenin kamuoyunda 17-35 Aralık 2013’teki AKP’li bakanların içerisinde bulunduğu rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu dahi aratmayacak düzeyde ele alınması dikkat çekiyor. DBP’li Viranşehir, Bozova ve Halfeti belediyelerine gönderilen resmi yazıda sözde vatandaşların son günlerde Viranşehir, Bozova ve Halfeti belediyelerine ilişkin; ihale iş ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuata uyulmadığı, usulsüzlük ve kayırmalar yapıldığı, mal alımlarında belediye hizmetleri ile ilgili olmayan gereksiz işlemler yapıldığı, personel alımlarında yasalara uyulamadan örgüt elemanlarının işe alındığı, imar ve uygulamalarında kayırmacılık yapıldığı şeklinde ihbar ve şikayetlerde bulunması üzerine işlem başlatıldığı iddia edildi.

KAYMAKAMLAR VEKALETEN ATANDI

Gerçekten uzak mesnetsiz iddialara dayanan Urfa Valisi Tuna’nın gerekçelendirdiği kararında 667 Sayılı KHK karar onaması kapsamında ele alınarak, “Terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri tedbirlere ilişkin amacı kapsamında; 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunun; Mahalli İdarelere Ait Yetkiler Başlıklı 27’nci maddesinin ‘Bölge Valisi, olağanüstü halin gerektirdiği durumlarda mahalli idarelerin organlarınca alınacak kararlar ile tesis edilecek tasarrufların tamamının veya belli konulara ilişkin olanlarının; il merkezinde kendisinin, görevlendirilmesi halinde İl Valisinin ve ilçelerde kaymakamların onayı ile yürürlük kazanmasını kararlaştırabilir. ” şeklinde OHAL kanunu ile tanımladı.

HALK İRADESİNE AKP/SARAY DARBESİ

İrade gaspına dayanan karar hükmüne de özetle açıklık getiren valilik, 2935 Sayılı OHAL kanununu, “Bölge Valiliği teşkilatı kurulup göreve başlayıncaya kadar, bu kanunla bölge valilerine verilen görev ve yetkiler,  İl valilerince yerine getirilir. Hükmü ve 674 Sayılı KHK’nin 38, 39 ve 40’ıncı maddeleri ile 5393 Sayılı kanuna eklenen hükümler kapsamında; Mahalli İdare organlarınca her türlü mal, hizmet, yapım işleri ve buna ilişkin ihale iş ve işlemleri ile İmar Kanununa istinaden yapılacak tüm işlemler ile 6183 Sayılı Kanuna göre alınacak kararların tamamını İlçe Kaymakamı onayına sunulmasıyla yürürlük kazanması ve Valiliğimizin bilgilendirilmesi tarafımdan uygun görülmüştür. Bundan böyle yukarıda belirtilen talimatlar doğrultusunda iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini ve her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi” şeklinde talimatlandırdı.

URFA’DAKİ TÜM BELEDİYELER

DBP’li Suruç Belediyesi’nin ardından Viranşehir, Bozova ve Halfeti belediyelerine de Urfa Valiliğince fiiliyatta atanan kayyum ile beraber Urfa’da DBP’li olan 4 belediyenin 4’ünde de halk iradesine el konulmuş oldu.

Öte yandan Viranşehir, Bozova ve Halfeti belediyelerinde ayda bir gelen farklı farklı müfettişlerin herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlüğe rastlayamaması ise yapılan irade gaspının altında yatan gerçeği gözler önüne seriyor. (HASAN YOLDAŞ – ANF)

urfa-30-09-16-belediye-kayyim
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir