‘Hayır’ demek için haydi sandığa – İhsan ÇARALAN

 

 

 

Türkiye bugün sandık başında olacak ve yakın geleceğini; “tek adam tek parti rejimi”ne giden yola mı yoksa, daha özgürlükçü daha demokratik, emeğin haklarına daha çok saygı gösterilecek bir Türkiye yoluna mı girileceğini oylayacak.

“Bu oylama, Türkiye’nin çok partili bir siyasi sisteme geçmesinden beri en önemli oylama olacak” dersek bir abartı yapmamış oluruz. Bu gerçeğin az çok farkında olan çevreler, vatandaşı sandığa gitmeye çağırıyor ve bu çok önemli dönemeçte, iradesini ortaya koymasının, bunun için “evet” ya da “hayır” deme hakkını kullanmasının önemine dikkat çekiyorlar.

SANDIĞA GİTMEK ÖNEMLİ AMA HAYIR DEMEK DAHA ÖNEMLİ 
Ancak şu da bir gerçek ki; bu anayasa değişikliği ile ülkenin “tek adam tek parti rejimine sürüklenmek istenmesi durumu, halkın bir demokratik hakkı kullanıp kullanmamasının ötesinde, çok ciddi bir “sorumluluğu” da gündeme getirmiştir.

Elbette sandığa gidip oy hakkını kullanmak önemlidir ama bundan da önemlisi vatandaşın, bu hakkını hangi doğrultuda kullandığıdır.

Bu yüzden de referandum oylamasında “Evet” demenin ülkeyi “tek adam tek parti diktatörlüğü”ne götüreceğinin farkında olanlar, vatandaşlara sadece “Eyy vatandaş oyunu kullan!” demekle yetinemezler; bu oyun “HAYIR” olmasını da isterler.

Onun için de bugün sandığa giderken, “Hayır” diyenler, elbette ki, “Hayır” diyecek ama şu ve ya bu nedenle “Hayır” oyunu kullanmayacak, kullanamayacak olanların da sandığa gitmesi için çalışacaklardır.

Elbette ki “Hayır” mücadelesinin içindeki güçler, sandığa gitmek ve çevresindekilerin sandığa gitmelerini örgütlemekle de yetinemezler. Tersine Hayır diyen güçlerin/kişilerin, oyların kullanılmasında bir usulsüzlük yapılıp yapılmadığının denetlenmesinden verilen oyların sayılması sırasında hile hurda karıştırılmamasına kadar teyakkuzda olmaları, bunun için hevesle görev almaları da ayrıca önemli olacaktır.

OYLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ
Çünkü; “Yok canım oy verildikten sonra hile hurda olmaz” demek elbette saflık olur. Evet cephesinin, referandum dönemi boyunca hiç bir yasa, hak-hukuk, adalet kaygısı, siyasi ahlak tanımayan bir tutum takındığı, yurt dışı oylamasında hile için hangi yollara başvurduğu, dahası bunların “evet”e ne kadar ihtiyaç duyduğu dikkate alındığında, “hayır” oylarını azaltmak için her yola başvurmaktan çekinmeyeceklerini tahmin etmek zor değildir.

Bu yüzden de oyların verilmesinden sonra sandıklara sahip çıkılması, “saha”da büyük emeklerle kazanılanın “sayımda” kaybedilmemesi bakımından belirleyici olacaktır.

Kuşkusuz ki sandıktan “evet” çıkması dünyanın sonu olmayacaktır. Tıpkı “Hayır” çıkmasının laik ve demokratik Türkiye mücadelesinin önündeki bütün engelleri kaldırıp Türkiye’yi dikensiz gül bahçesi yapmayacağı gibi!

Burada asıl olan mücadeledir ve “evet çıkması” durumunda ülkeyi “tek adam tek parti rejimi”ne sürüklemek isteyenlerin  güç ve moral kazanacağı ve bütün o anti demokratik hayallerine halkın destek verdiğini iddia ederek saldırılarında daha pervasızlaşmaları söz konusu olacaktır.

Bu da “Hayır” diyen güçlerin; laik ve demokratik bir Türkiye mücadelesi içindeki güçlerin bundan sonraki mücadelesinin koşullarını daha da ağırlaştıracaktır.

ASLOLAN MÜCADELEDİR VE BU YENİ KOŞULLARDA DA SÜRECEKTİR!
Elbette bu fark önemsiz, “Öyle de olsa böyle de olsa bizim için değişmez” denecek bir fark değildir. Tersine bu fark çok önemli olduğu için “Hayır” için mücadele ettik.

Ama bu ülkede, ilerici güçler, demokrasi güçleri, devrimciler, işçi sınıfı ve emekçiler; cuntalar, darbeler döneminde de özgürlükler için, sınıf hakları için mücadele etmişlerdir; eğer “evet” çıkarsa ağırlaşacak yeni koşullarda da mücadelelerini sürdürmekte tereddüt etmeyecekler; yeni koşulların getireceği imkanlardan yararlanarak yollarında yürümeye devam edeceklerdir.

Tıpkı “Hayır” çıktığında iktidarı elinde bulunduran “evetçi” güçlerin saldırılarını daha da yoğunlaştırması gibi. Zira “Hayır” çıkarsa, büyük itibar kaybına ve uzun vadede güç kaybına uğrayacak iktidarın saldırıları daha da artırması beklenmelidir. Fakat her koşulda ilerici demokrat güçler mücadelelerini sürdürecektir.

Öyleyse:

* Haydi, “HAYIR” oyu verecek herkesi sandığa götürmek için seçim günü özel olarak örgütlenmeye,

* Oylarımıza sahip çıkmak ve sayımın sonuna kadar teyakkuzda olmak için haydi sandığa, haydi

* HAYIR” demeye!

(Evrensel)
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir