Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurtdışındaki 472 No’lu sandıktan çıkan mühürsüz oy pusulasını AKP’nin itiraza yetkili kişisi Muhammed Bilal Haliloğlu’nun itiraz dilekçesi üzerine geçersiz saydı.

AKP’li Haliloğlu gönderdiği itiraz dilekçesinde, “472 No’lu sandık 1-C, 2-C, 1-D, 2-D’de açılan zarfların dışında bazı zarfların arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle oy zarfları açılmadan geçersiz sayıldı” denildi.

YSK, dilekçeye cevaben Seçim Kanunu’nun 98. maddesi gereğince oy zarflarının açılmadan geçersiz kalacağına hükmetti.

Bu kararı veren YSK, ülke içinde sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermişti.