Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) referandum sonuçlarına ilişkin “Mühürsüz oyların geçerli sayılacağı” yönündeki kararını, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşı. HDP Yasal Temsilcileri imzasıyla AYM’ye verilen dilekçede, referandum süreci ve oylama günü yaşanan ihlallere yer verildi. Dilekçede, AYM’ye başvuru yollarının açık olduğu belirtilerek, şu noktalara dikkat çekildi:

“Anayasa’nın 79’uncu maddesinin 2’inci fıkrası ‘Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz’ hükmünü getirerek YSK kararlarına karşı başka bir üst merci olmadığını ifade etmiştir. Bu nedenle YSK kararına karşı başvuru yolunun tükendiği açıktır. Ancak bu gerçek, YSK kararına karşı bireysel başvuru yolunun kapalı olduğu şeklinde yorumlanamaz. Zaten Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, ilgili yargı mercii veya organlar tarafından verilen kararlar aleyhine başvurulacak başkaca bir hukuk yolu kalmadığında, bu organların kararlarının temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği yönünde bir iddianın varlığı halinde yapılmaktadır.

Anayasa Mahkemesi Kanunu’nun 47’inci maddesi de bu çerçevede düzenlenmiştir; ‘Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.’ Bu itibarla somut olayda diğer başvuru yolları tüketilmiştir ve Anayasa Mahkemesi’ne başvuru imkanı doğmuştur.”

HDP’liler tarafından verilen dilekçede, “Serbest seçim hakkı ile seçimlerde uygulanacak ilkeler ve esasları düzenleyen Anayasa’nın 67. maddesinin ihlali nedeniyle hak kaybı yaşandığı, ifade özgürlüğü kapsamında korunması zorunlu olan ifade ve eylemleri nedeniyle yönetici, milletvekili ve üyelerinin tutuklanması, sistematik gözaltı tehdidiyle karşı karşıya kalmaları ve sürekli engellenmeleri nedeniyle, düşünceyi aktarma ve yayma hürriyetinin, örgütlenme özgürlüğü ile beraber toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine” AYM tarafından karar verilmesi talep edildi. (DİHABER)