Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK’e bağlı Genel İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara’ya, iki yıl önce İzmir’de, yapılan “Taşerona Hayır” mitinginde yaptıkları konuşmalardan dolayı haklarında açılan “Cumhurbaşkanına Hakaret” davası kapsamında hakim karşısına çıktı. İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Beko, Kara ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından Beko ve Kara’nın savunması ile duruşma başladı.

‘GÖREVİMİ YAPTIM VE YAPACAĞIM’

Beko, yaşanan patlamaların sorumlularının AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladığını belirterek, bir işçi konfederasyonunun genel başkanı olarak hükümete eleştiride bulunma hakkını kullandığını ifade etti. Beko “Biz bu ülkenin yurttaşları olarak özgürce, kardeşçe, barış içinde, insanca yaşamak istiyoruz. Bu isteğimizin muhatabı bellidir. Muhatap ülkeyi yönetenlerdir. Ancak ülkeyi yönetenler maalesef kendi dışındaki herkesi ama herkesi ‘düşman’ ve ‘terörist’ olarak yaftalamakla uğraşmaktalar. Tüm görüş ve eleştirilere kulaklarını tıkamakta, kendi sorumluluklarını yok saymaktadır” dedi.

Türkiye’yi yönetenlerin içeride ve dışarıda ısrarlı bir biçimde yürüttüğü savaş politikaları ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini de belirten Beko, savunmasını şöyle sürdürdü: “Biz bu politikaları hep eleştirdik. Bugün gelinen noktada sizlere soruyorum. Kim haklı çıktı? Genel Başkanı olduğum, DİSK’in tüzüğünde faşizme, baskıya, zulme, cuntacılığa ve işkenceci tüm rejim ve dikta yönetimlerine karşı mücadele etmeyi temel amaç saymaktayız. Ben DİSK’in tüzüğünde yer alan amaçlara uygun olarak görevi yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Beraatımı talep ediyorum.”

Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara da attığı sloganlarla, politik eleştiri de bulunduğunu ve sloganların düşünceyi açıklama hürriyeti kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Avukatlar ise, savunmalar için ek süre istedi. Savunmaların ardından bir sonraki duruşmanın 7 Eylül tarihinde görülmesine karar verilerek, mahkeme ertelendi.

‘KATLİAMLARI DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Dava öncesi DİSK Şubeleri Genel Başkan Beko’nun katılımıyla adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Beko, Ankara Katliamı, Soma maden katliamı, Ermenek ve yaşanan diğer katliamları hatırlatarak, yalnızca 2016 yılında bin 970 işçinin yaşamını yitirdiğini belirtti. “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçunu işledikleri iddia edilen mitingde, ülkede yaşanan sorunları dile getirmek istediklerini söyledi. Beko, yaşanan katliamları dile getirdikleri için suçlu sayıldıklarını belirtti. O gün yaptığı konuşmada katliamların sorumlusunun AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söylediğini belirten Beko, bu ülke içerisinde barış içerisinde kardeşçe ve eşit yaşamak istediklerini dile getirdi. (DİHABER)