DİSK kıdem tazminatının gaspına karşı 7 Haziran’da sokağa çıkıyor

Sendikaların ‘kırmızı çizgimiz’ diyerek uzun süredir karşı çıktığı kıdem tazminatının fona devrine ilişkin basın toplantısı düzenleyen DİSK, 7 Haziran’dan itibaren eylemler düzenleyeceğini açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), ‘kırmızı çizgimiz’ diyerek uzun süredir karşı çıktığı kıdem tazminatının fona devrine karşı Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “Anayasa referandumu öncesi anlattığımız gibi, AKP iktidarı sermayenin tarihsel özlemlerini hayata geçirmek için emekçilerin temel haklarına yönelik saldırıyı zaman kaybetmeden başlattı” dedi.

1936’dan beri Türkiye işçi sınıfının temel kazanımı olan kıdem tazminatının “fona devredilerek” fiilen ortadan kaldırılmasının da AKP iktidarının kararlı olduğunu vurgulayan Beko, “Bu denli kritik ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir konuda sağlıklı bir kamusal tartışma ortamı yaratılmamaktadır. Sosyal taraflarla sosyal diyaloğa dayalı bir müzakere süreci işletilmemekte, buna karşın kamuoyu kaynağı belirsiz birtakım bilgilerle yönlendirilmeye çalışılmaktadır. DİSK olarak Çalışma Bakanlığını ve hükümeti bu oyuna son vermeye, emekçilere gerçekleri anlatmaya çağırıyoruz” diye kaydetti.

KIDEM TAZMİNATI İŞÇİ SINIFININ 80 YILLIK KAZANIMI

DİSK olarak kıdem tazminatı konusunda tavırlarının net olduğunu vurgulayan Beko, kıdem tazminatının bir yük değil Türkiye işçi sınıfının 80 yıllık kazanımı olduğunun altını çizdi. Beko, “Kıdem tazminatından yasal olarak kurtulamayan işverenlerin önemli bir bölümü hile ile kıdem tazminatını ödemekten kaçınmaktadırlar. Sosyal bir hukuk devletinin yapması gereken, her işçinin kıdem tazminatı alabilmesini güvence altına almaktır. Hükümet ise kıdem tazminatı yükümlülüğünden hile ile kaçınan işverenlerin üzerine gitmek yerine, onlarla bir olup kıdem tazminatını yok etmeye çalışmaktadır” dedi.

Kıdem tazminatının bireysel fon sistemine dönüştürülmesinin hedeflendiğini ifade eden Beko, kıdem tazminatının fona devredilmesinin, kıdem tazminatının yok edilmesi anlamına geldiğini söyledi.

KIDEM TAZMİNATI DOĞRUDAN İŞVEREN ÖDESİN

Kıdem tazminatının doğrudan işveren tarafından ödenmesi yerine fona devredilmesi işten çıkarmaları kolaylaştıracağını ve çalışanların iş güvencesini azaltacağını ifade eden Beko, “İşçi çıkarırken kıdem tazminatı ödemek gibi bir zorunluluğu kalmayan işveren daha kolay işçi çıkarabilecektir. Kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatı miktarının düşmesi anlamına gelecektir. Kıdem tazminatı halen işçinin son ücreti üzerinden ve 30 gün tutarında ödenmektedir. Hükümetin gündeme getirdiği bireysel kıdem tazminatı fonu ile kıdem tazminatı tutarı düşecektir” diye belirtti.

KIDEM TAZMİNATI ALINMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Hükümetin getirmek istediği fon, kıdem tazminatına erişimi güvence altına almayacağını ve bugün işçiye kıdem tazminatı ödemeyen patronun yarın kıdem tazminatı fonuna prim ödemeyeceğini ve işçi yine kıdem tazminatından mahrum kalacağını ifade eden Beko, tüm çalışanların kıdem tazminatı alması için yapılması gerekenler şöyle sıraladı:
“-Mevcut yasada tek kelimelik değişiklik yapılsın ve bir gün çalışana bile kıdem tazminatı ödenmesi sağlansın.
-İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem tazminatını devlet ödesin ve işverenden haciz yoluyla tahsil etsin.
-İflas halinde bankaların, devletin değil işçilerin alacaklarının ödenmesi öncelikli ve imtiyazlı olsun.
-Kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere ağır yaptırımlar getirilsin.
-Sendikalaşma önündeki engeller/barajlar kaldırılsın! Böylece örgütlenen işçiler haklarını savunabilsin.”

Kıdem tazminatı hakkını savunmak şu anda Türkiye işçi sınıfını temsil eden tüm sendikal güçlerin en öncelikli konusu olması gerektiğinin altını çizen Beko, “Tüm sendikaları bu konuda net ve kararlı tutum almaya çağırıyoruz” dedi.

7 HAZİRAN’DAN İTİBAREN EYLEMLER YAPILACAK

Kıdem tazminatının fona devredilmesine ilişkin önümüzdeki günlerde eylem ve ekinlikler örgütleyeceklerini söyleyen Beko, “İlk adım olarak 7 Haziran 2017 tarihinde DİSK’in örgütlü olduğu tüm bölgelerde, Çalışma Genel Müdürlükleri önünde eşzamanlı kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirilecektir. Ardından yetkili organlarımızın alacağı eylem kararları, en geniş katılımla ve etkili bir biçimde hayata geçirilecektir” diye konuştu.

Beko, “DİSK, Türkiye işçi sınıfının kalan son kalelerinden biri olan kıdem tazminatı hakkını gasp ettirmemek konusunda kararlıdır, gereğini de yapacaktır” dedi. (ETHA)
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir