AKP hükümetinin 2013 yılında gündeme getirdiği, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının itirazı ile ileri bir tarihe bırakılan kıdem tazminatı düzenlemesi için hükümet tekrar düğmeye bastı. Referandumdan sonra düzenlemenin tekrar gündeme geleceğinin sinyalini veren hükümet kanadından ilk açıklama 29 Mayıs tarihinde gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’tan geldi. Kıdem tazminatı düzenlemesinin Bakanlar Kurulu’nda tartışıldığını açıklayan Kurtulmuş bugüne kadar ayrıntıları açıklanmayan düzenleme için “Kıdem tazminatı düzenlemesi olgunlaştı” açıklaması yaptı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “Kıdem tazminatının fona devredilmesi, işçilerin temel iş güvencesi olan kıdem tazminatının gasp edilmesidir” dedi.

‘KIDEM TAZMİNATI 42 YILDIR SERMAYENİN HEDEFİNDE”

Kıdem tazminatının 42 yıldır tartışıldığını hatırlatan Çerkezoğlu, “1975 yılından beri sermaye çevreleri ve hükümetler kıdem tazminatını fona devretmek istiyor. En son 2013 yılında AKP bir taslak hazırladı ve biz DİSK olarak çeşitli eylemler yaptık ve bu taslak geri çekildi. Ancak referandum sonrası hükümet bunu tekrar gündeme getirdi” diye konuştu.

‘DÜZENLEME HÜKÜMET TARAFINDAN GİZLENİYOR’

Kıdem tazminatı düzenlemesinin hükümet tarafından gizlendiğini vurgulayan Çerkezoğlu, “Hükümet bu kadar önemli bir yasayı tamamen sızdırma bilgilerle tasarlıyor. Hala tarafımıza ulaşmış bir taslak yok, biz başından beri bu duruma da karşı çıktık. Yani düzenleme ne ise, hükümet ne yapmak istiyorsa açıklasın hep birlikte bu taslağı tartışalım istedik; ancak hükümet inatla bu taslağı açıklamıyor” şeklinde konuştu.

‘AKP İŞÇİLERİ GÜVENCESİZLEŞTİRİYOR’

20 milyon insanı ilgilendiren böylesine önemli bir meselenin şeffaf bir şekilde tartışılması gerektiğini vurgulayan Çerkezoğlu, “Sızdırılan bilgiler ile meşruiyet oluşturmaya çalışıyorlar. Bu düzenleme ile AKP hükümetinin yapmak istediği şey çalışma yaşamını bütünü ile daha fazla esnekleştirmek ve güvencesizleştirmek. İşçilerin iş güvencesi açısından temel dayanaklarından biri olan kıdem tazminatını fona devretmek demek, kıdem tazminatını gasp etmek demektir” ifadelerini kullandı.

‘İŞVERENİN SORUMLULUĞU KALMIYOR’

Çerkezoğlu, işverenlerin “Türkiye’de işten çıkarma maliyetleri yüksek, kıdem tazminatını fona devredelim” ifadelerine işaret etti ve ekledi: “Yani bunun Türkçesi şu, kıdem tazminatını fona devredip işverenin sorumluluğundan çıkaracaklar dolayısıyla işçilerin, işverenler tarafından istediği zaman işten çıkarabilir hale getirecekler.”

‘İŞVERENLER KURALSIZLIK VE GÜVENCESİZLİK İSTİYOR’

İşveren sendikalarının yaptığı, “Bu düzenleme derhal durdurulmalıdır” açıklamalarına da dikkat çeken Çerkezoğlu, şunları söyledi: “İşverenlerin de bir takım kaygıları var. Bu kadar büyük iş gücü pazarının olduğu bir ülkede kıdem tazminatı sistemindeki böylesi bir değişiklik işverenlere de kimi yükümlülükler getiriyor, işverenler bu yüzden çekincelerini dile getiriyorlar, ancak işverenlerin istediği şey sadece fona devredilmesi değil çalışma yaşamı ile ilgili bir dizi değişiklik istiyorlar. İşverenler tamamen kuralsız ve güvencesiz bir çalışma yasası bağlayıcı hiçbir hükmün olmadığı bir çalışma yaşamı yaratmak istiyorlar.”

‘TAŞERONLAŞMA VE KAYIT DIŞI ÇALIŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ’

1936’dan beri Türkiye’de kıdem tazminatı uygulaması olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Çeşitli yöntemlerle güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırma gibi yollarla işçilerin kıdem tazminatı hakkı işveren tarafından gasp ediliyor” diye konuştu.

İşçilerin kıdem tazminatı alamadığını Çalışma Bakanı’nın dahi kabul ettiğini aktaran Çerkezoğlu, “Bu gün işçilerin kıdem tazminatını alamamasının sebebi mevcut kıdem tazminatı sistemi değil güvencesiz çalıştırma, taşeronlaşma ve kayıt dışı çalıştırmadır. İşçilerin tazminat hakkını korumak için, kayıt dışı işçiliğin ve taşeronlaştırmanın önüne geçilmelidir. Bunun yolu mevcut kıdem tazminatı sistemimizi daha da güçlendirmekten geçiyor” açıklamalarında bulundu.

‘MEVCUT YASA GÜÇLENDİRİLMELİ’

Çerkezoğlu, İşçilerin kıdem tazminatı hakkının korunmasına dair, “1475 sayılı yasanın 14. maddesine sadece 2 sözcük ekleyerek bütün işçilerin 1 yıl kuralını kaldıracak şekilde yasanın düzenlenmesi gerekir. Ayrıca işverenlerin iflas ettim diyerek kıdem tazminatının ödenmemesinin de önüne geçilmelidir. Bu tür durumlarda gerekirse kıdem tazminatını devlet ödemeli ve işverenlerden tahsil etmelidir” önerisinde bulundu.

‘TÜRKİYE EMEK CEHENNEMİNE DÖNECEK’

Yine hükümetin gündeme getirdiği 657 sayılı Devlet Memurları kanununa dair düzenlemeyi hatırlatan Çerkezoğlu, “Memurların güvencesini de ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ve bu düzenlemeler yapılırsa Türkiye bir emek cehennemine dönmüş olacak. OHAL ile birlikte yabancı sermaye de Türkiye’den kaçıyor ve Türkiye emekçiler için bir cehennem olacak” değerlendirmelerini yaptı.

‘EMEKTEN YANA HERKES MÜCADELE ETMELİDİR

DİSK olarak bundan sonra yapacaklarını aktaran Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bizim tutumumuz ortada 2013 yılından bu yana bir dizi kampanya yürüttük, son olarak da bir basın toplantısı ile yaklaşımımızı ortaya bir kez daha koyduk. 7 Haziran’da yapacağımız eylemlerden sonra 8 Haziran’da bundan sonraki yol haritamızı çizeceğiz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi kıdem tazminatının gasp edilmesidir. Biz buna karşı eylemliliklerle bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu bir emek meselesidir Türkiye’deki demokratik kurumların emekten yana siyasi partilerin de meselesidir bu yüzden bu süreçte tüm bu yapılarla mücadelemizi ortaklaştırmaya da çalışacağız.” (DİHABER)